Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "Lease Manager"
Промени за 2017 г.
»Ver.4.87 (последна промяна от 31.12.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Променени са класификациите по финансово състояние (вж модул "Приложения", форма "Клиент")
»Ver.4.86 (последна промяна от 30.11.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавено е ново поле "Сегмент" (вж модул "Приложения", форма "Клиент")
» Добавена е функционалност за печат на погасителни планове (вж меню "Настройки/Справки и документи/Шаблони за печат на документи")
» Промяна на процедурата за обединение на фирми (вж меню "Процедури/Обединение на фирми")
»Ver.4.85 (последна промяна от 18.10.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е процедура за обединение на фирми (вж меню "Процедури/Обединение на фирми")
»Ver.4.84 (последна промяна от 17.08.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавена е нова колона "Вид длъжник" в системни справки 2, 19 и 52
» Добавена е за актуализация на клиентски данни от Excel (вж меню "Процедури/Актуализация на клиентски данни от Excel")
» Добавени са нови колони "Дата на последна вноска от погасителния план към датата на справката" и "Общ Лихвен % към датата на справката" в системни справки 2, 52 и 102
» Добавена е нова колона "Лизингодател" в системни справки 18, 19 и 22
»Ver.4.83 (последна промяна от 12.05.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Добавено е поле "Лизингодател" (вж модул "Приложения", форма "Лизингов договор")
» Добавени са хиперлинкове в модул "Приложения", модул "Доставки", модул "Данъци за МПС" и модул "Отчети за БНБ"
» Добавена е възможност за търсене по номер на договор (вж модул "Доставки")
» Добавена е функционалност за клониране на приложения и активи
»Ver.4.82 (последна промяна от 22.03.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в модул "Отчети за БНБ" във връзка с указанията за подаване на данни в ИС на ЦКР, в сила от 28.11.2016 г. (вж модул "Отчети за БНБ")
»Ver.4.81 (последна промяна от 02.03.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в модул "Отчети за БНБ" във връзка с указанията за подаване на данни в ИС на ЦКР, в сила от 28.11.2016 г. (вж модул "Отчети за БНБ")
» Добавена е възможност за търсене на клиенти (вж меню "Процедури/Импорт на плащания")
» Добавени са потребителски документи към анулирани фактури (вж модул "Документи")
»Ver.4.80 (последна промяна от 27.01.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в модул "Отчети за БНБ" във връзка с указанията за подаване на данни в ИС на ЦКР, в сила от 28.11.2016 г. (вж модул "Отчети за БНБ")
»Ver.4.79 (последна промяна от 24.01.2017 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в модул "Отчети за БНБ" във връзка с указанията за подаване на данни в ИС на ЦКР, в сила от 28.11.2016 г. (вж модул "Отчети за БНБ")
» Нова форма "Видове ликвидност на активи" (вж меню "Настройки/Активи и услуги/Видове ликвидност на активи")
» Добавени са нови филтри "Преди дата на договор" и "След дата на договор" (вж модул "Данъци за МПС")
» Добавени са нови колони "Експозиция" и "Ликвидност" в справка "38 - Неликвидни лизингови активи"
Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.